Lysløpa

Lysene i lysløypa i øvre Kroken fungerer ikke optimalt. Det er feil med tidsreleet, KOOB har bestilt elektriker som utbedrer dette så raskt som mulig.
 

Velkommen til 17-maifeiring i Kroken

flaggKrokenrevyen står som arrangør av årets 17-maiarrangement i Kroken

Klikk her for å lese hele programmet for dagen.

 

Barnas dag - Olabilløp

olabilBarnas dag lørdag 21 mai i Kroken kirke for 10 gang på rad!

•             Dukkevogn- trehjuls- og sparkesykkeltog

•             Olabiløp

•             Hoppeslott

•             Utlodning

•             Kafe

•             Premier

Program fra kl 11-14.

Les mer …

 

Årsmøte 2016

Bydelsrådet holdewr årsmøte onsdag 16. mars kl 18.30 i Kroken kirke, hovedinngangen.

Klikk her for å laste ned informasjon.

 

Felles foreldremøte

Innkalling til foreldremøte, alle klasser, på Kroken skole onsdag 18.11.15


Hva skjer i Kroken?

Felles innsats for et trygt og aktivt nærmiljø

Klokka 18.00-19.30:

Les mer …

 

Vedr alpinsenteret

Styret har snakket med Bostyrer Jan Halstein vedr Kroken alpinanlegg i dag. Han sier at det ikke er tatt noen avgjørelser enda mtp salg, og at alpinklubben jobber med eier- og finansieringsløsninger for et evt kjøp. Bostyret håper på en lokal løsning, men vil annonsere utstyret til salg i morgen.

 

Spørsmål og svar fra Statens vegvesen

Bydelsrådet har stilt Statens vegvesen noen spørsmål om hva som skjer på strekningen fra Tomasjord til Tønsvik:

Videreføring av gang- og sykkelvegen fra Skjelnan mot Movika skal lyses ut på anbud før ferien. Ut fra dette tar vi sikte på byggestart i august.
Ny status: Vi har hatt en del problemer med anbudsgrunnlaget og er derfor forsinka. Slik det ligger an nå kommer det til utlysning i slutten av oktober og byggestart blir i januar/februar.
Veglysene fra Tomasjord til Kroken har vært ute på anbud og byggingen skulle ha startet opp sist uke. Entreprenøren fikk imidlertid forsinkelser på noen leveranser. Så vidt vi vet skal de være klare til å starte arbeidene i løpet av denne uka. Ferdigstillelse er satt til 1. september.
Veglysene på strekningen Evjenvegen-Kroken prioriteres for ferdigstilling i løpet av 2-3. uker. Strekningen Tomasjordnes–Evjenvegen ferdigstilles deretter.
2.Nye buss stopp på Lunheim er det noe nytt om den saken?
Disse bygges ikke nå. Se tidligere info om dette.
Ny status: Samme.
3.Har dere noen oversikt over ny rundkjøring og gangbru fra Kroken vest ( nedenfor Kroken kirke) når blir dette gjennomført?
Utbygger skulle ha vært i gang med disse arbeidene nå. De har en forsinkelse og jobber nå mot å starte arbeidene så fort som mulig.
Gangbrua kjenner vi ikke status på – kontakt utbygger.
Rundkjøringa asfalteres i dag og i morgen. Merking av hele strekningen vil bli gjennomført i neste uke.

1.Hvordan går det med framdrifta av videreføring av gang og sykkel veien fra Skjelnan og nye lys fra Tomasjord til Kroken?

Videreføring av gang- og sykkelvegen fra Skjelnan mot Movika skal lyses ut på anbud før ferien. Ut fra dette tar vi sikte på byggestart i august.

Les mer …

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support