Dette jobber vi for

Handlingsprogram :

Styret ser det som særdeles viktig å være med og jobbe for at dette skal bli en trivelig bydel. Det er viktig å støtte og være med å dra i gang arrangement og tiltak som skaper trivsel. I sammenheng med dette ønsker vi å utvikle en visjon for bydelen, og dette arbeidet starter vi her på årsmøtet.

Det har blitt tradisjon at bydelsrådet legger fram for årsmøtet forslag til kort- og langsiktige mål, og at de kortsiktige målene blir evaluert i påfølgende årsmelding. 


Vi legger derfor fram følgende forslag til kort- og langsiktige mål:

 


Kortsiktig:
 • Fortsatt delta aktivt i utarbeidelsen av omrÃ¥deplan for bydelen og bruke planprosessen til Ã¥ utarbeide et sett med nye satsingsomrÃ¥der for bydelsrÃ¥dets arbeid. Det sittende styret har vedtatt at det skal opprettes en arealplangruppe. Gruppa skal følge opp arealplaner; omrÃ¥deplaner, kommunedelplaner og reguleringsplaner, ha kontakt med Tromsø kommune i saker som gjelder arealplaner og arealutvikling og ta initiativ til utvikling i bydelen
 • Fortsette arbeidet for Ã¥ fÃ¥ videreført gang/sykkelvei fra Kroken og nordover.
 • Bidra til at lavvoen som det er bevilget miljømidler til, blir en realitet, og at vi dermed fÃ¥r et nytt møtested i bydelen.
 • Utarbeide minst to infoskriv i løpet av Ã¥ret.
 • Styrke samhandling mellom bydelsrÃ¥d, velforeninger og borettslag ved Ã¥ invitere til et felles møte.
 • Jobbe for Ã¥ fÃ¥ Tromsø kommune til Ã¥ øke driftstøtten til bydelsrÃ¥dene.
 •   

  Langsiktige mål:
  • Som et resultat av arbeidet med omrÃ¥deplanen skal bydelsrÃ¥det utarbeide nye langsiktige mÃ¥l innenfor hele bydelsomrÃ¥det. Dette gjelder ogsÃ¥ mulige framtidige miljøprosjekter.
  • Bruke ”Grønn plakat” som grunnlag for miljøforankret utvikling med minst mulig inngrep i felles friomrÃ¥der.
  • Arbeide for at bydelen skal bli et trivelig sted Ã¥ bo for alle.
  • Ut over dette mÃ¥ bydelsrÃ¥det ha frihet til Ã¥ arbeide med saker som dukker opp underveis.
   
  Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support