Følger trafikken Kroken-Tønsnes

trafikkStatens vegvesen har planer om å følge trafikken tett på strekningen Kroken-Tønsnes, på fylkesvei 53.

Bakgrunnen er den økte mengden anleggstrafikk som følge av havneutbyggingen på Tønsnes. Radarregistreringer i uke 16/17 viste en årsdøgntrafikk på 2.264 kjøretøy/døgn. Det er omtrent like mye som i 2006.

Fylkesvei 53 er en strekning vi helt klart følger nøye med å på, og vi planlegger blant annet å installere registreringsutstyr her i løpet av sommeren som vil gi mer nøyaktige tall, skriver veivesenet til en beboer langs veien som har etterlyst trafikktall.

Kilde/bilde: iTromso.no

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support