Vil bygge 2000 boliger

Flere store utbyggingsprosjekter kan gi byggeboom i Kroken

  • Stenberg-eiendommen – 620 boenheter
  • Kroken Vest – 165 boenheter
  • Øvre Kroken – 500 boenheter
  • Steinbruddet – 230 boenheter

I tillegg kommer planer på utbygging av et område like nord for Skjelnan skole, der Skjelnan Utbygging AS går svangre med ytterligere 500 boenheter.

Kilde/bilde/hele saken: iTromsø

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support