Spørsmål og svar fra Statens vegvesen

Bydelsrådet har stilt Statens vegvesen noen spørsmål om hva som skjer på strekningen fra Tomasjord til Tønsvik:

Videreføring av gang- og sykkelvegen fra Skjelnan mot Movika skal lyses ut på anbud før ferien. Ut fra dette tar vi sikte på byggestart i august.
Ny status: Vi har hatt en del problemer med anbudsgrunnlaget og er derfor forsinka. Slik det ligger an nå kommer det til utlysning i slutten av oktober og byggestart blir i januar/februar.
Veglysene fra Tomasjord til Kroken har vært ute på anbud og byggingen skulle ha startet opp sist uke. Entreprenøren fikk imidlertid forsinkelser på noen leveranser. Så vidt vi vet skal de være klare til å starte arbeidene i løpet av denne uka. Ferdigstillelse er satt til 1. september.
Veglysene på strekningen Evjenvegen-Kroken prioriteres for ferdigstilling i løpet av 2-3. uker. Strekningen Tomasjordnes–Evjenvegen ferdigstilles deretter.
2.Nye buss stopp på Lunheim er det noe nytt om den saken?
Disse bygges ikke nå. Se tidligere info om dette.
Ny status: Samme.
3.Har dere noen oversikt over ny rundkjøring og gangbru fra Kroken vest ( nedenfor Kroken kirke) når blir dette gjennomført?
Utbygger skulle ha vært i gang med disse arbeidene nå. De har en forsinkelse og jobber nå mot å starte arbeidene så fort som mulig.
Gangbrua kjenner vi ikke status på – kontakt utbygger.
Rundkjøringa asfalteres i dag og i morgen. Merking av hele strekningen vil bli gjennomført i neste uke.

1.Hvordan går det med framdrifta av videreføring av gang og sykkel veien fra Skjelnan og nye lys fra Tomasjord til Kroken?

Videreføring av gang- og sykkelvegen fra Skjelnan mot Movika skal lyses ut på anbud før ferien. Ut fra dette tar vi sikte på byggestart i august.


Ny status: Vi har hatt en del problemer med anbudsgrunnlaget og er derfor forsinka. Slik det ligger an nå kommer det til utlysning i slutten av oktober og byggestart blir i januar/februar. Veglysene fra Tomasjord til Kroken har vært ute på anbud og byggingen skulle ha startet opp sist uke. Entreprenøren fikk imidlertid forsinkelser på noen leveranser. Så vidt vi vet skal de være klare til å starte arbeidene i løpet av denne uka. Ferdigstillelse er satt til 1. september. Veglysene på strekningen Evjenvegen-Kroken prioriteres for ferdigstilling i løpet av 2-3. uker. Strekningen Tomasjordnes–Evjenvegen ferdigstilles deretter. 

2.Nye buss stopp på Lunheim er det noe nytt om den saken?
Disse bygges ikke nå. Se tidligere info om dette.

Ny status: Samme. 

3.Har dere noen oversikt over ny rundkjøring og gangbru fra Kroken vest ( nedenfor Kroken kirke) når blir dette gjennomført?

Utbygger skulle ha vært i gang med disse arbeidene nå. De har en forsinkelse og jobber nå mot å starte arbeidene så fort som mulig.Gangbrua kjenner vi ikke status på – kontakt utbygger.Rundkjøringa asfalteres i dag og i morgen. Merking av hele strekningen vil bli gjennomført i neste uke.

 

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support