Felles foreldremøte

Innkalling til foreldremøte, alle klasser, på Kroken skole onsdag 18.11.15


Hva skjer i Kroken?

Felles innsats for et trygt og aktivt nærmiljø

Klokka 18.00-19.30:


  • Krokenrevyen v/ Anne E. Hafstad

  • Velkommen v/ sosialpedagogisk rådgiver June Lilleby og rektor Birgit Ovesen

  • Ei meningsfull FRITID v/Line Sørensen, fagleder Fritid

  • Den aktive fritida v/ Idrettsrådet

  • Skolehelsetjenesten og PIS-grupper v/helsesøster Beate Josefsen

  • Informasjon av og ved barnevernstjenesten

  • Natteravnene: lokalitet, aktivitet og målgruppe v/Liv Mølster


  • Utekontakten på Kroken skole. Hvem er vi og hva gjør vi? v/ Trude Mauseth og Jeanette Bakken

  • Informasjon om politiets forebyggende arbeid v/ leder for U18, Anita Hermandsen

Klokka 19.45-20.30


  • Rusinfo v/ Anita Hermandsen

Hva bør foreldre være obs på?

Møtet finner sted i skolens landskap. Inngang C, oppe møt sør. Vi serverer kaffe!


Med vennlig hilsen

 

Birgit Ovesen

Rektor

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support